Sekreterya Yönetimi

Katılımcı Kayıt, Konaklama ve Seyahat Organizasyonlarının Yönetimi

Etkinlik Merkezi ile İlgili Hazırlık ve İlişkilerin Tanziminin Sağlanması

Resmi Kurum ve Kuruluşlar ile Gerekli Görüşmelerin Yapılması ve İzinlerin Alınması

Sponsor Firmalarla İlişkilerin Tanzimi ve/veya Sürdürülmesi

Yerli ve Yabancı Tüm Konuşmacı-Oturum Başkanlarına Görevlerinin Bildirilmesi, Konaklama ve Ulaşımlarının Planlanması

Organizasyonun Tüm Operasyonel (Teknik – Dekor Hizmetleri, Personel Yönetimi, Stand ve Poster Alanlarının Düzenlenmesi, İkramlar, Medya Yönetimi vb.) ve Sosyal Aktivitelerin Planlanması ve Gerçekleştirilmesi

Etkinlik Merkezinin Bulunduğu Bölgedeki Transfer Hizmetlerinin Tanzim ve Yürütülmesi