Finans Yönetimi

Bütçe Planlaması

Nakit Akış Planlaması

Ön Finansmanın Sağlanması

Gelir ve Gider Analizi

Bütçelerin Raporlanması

Proje Bitimi Mutabakat Yapılması